اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

 Gulf agency.jpg forogeh sanat Darya.jpgAPN logo.jpg.saite.jpgAb Niru.jpgAmir Kabir.jpgAmvaj Darya.jpgArm makhazen Petroshimi.Site.jpgArm-Lian.JPGArm.Absaran.Site.jpgArmanik sanat.saite.jpgArya Tajhiz- Meta.Site.jpgArya pellast.jpgAzarpad qeshm.jpgAzmon Sanat Arvin.Site.jpgBandar Sazan Genaveh.jpgBaspar Sazeh .1.jpgBazrasi va mohandesi.sait.jpgBimeh Motagabel Qeshm. Site.jpgBorhan Dryakish.Site.jpgDaneshghah Shirf.jpgDarya Naghsheh.Site.jpgDelaran Roz logo.jpgFakor Sanjesh Pasargad.Site.jpgFara Tahr Koshan.Site.jpgFarazin Ertabat.Site.jpgFarsazan hendaseh.Site.pngGamarad.Site.jpgGostar Spad.Site.jpgIGS Logo.Site.pngIratec.Saite.jpgItcenLogo.jpgJahan Ayegh Pars.Site.jpgKashtirani Pasargad.Site.pngKavosh Niru Pasargad.jpgKhazar Amoz.jpgKish Spark.Site.jpgLOGO DARYA TAMIN. SITE-1.jpgLogoSegal Sanat Avijeh.Site.jpgMPPC-Mahshahr.jpgMarkaz Tahavol.Site.jpgMarkaz Tahgigat Rah , sharsazi.jpgMaroos.site.jpgMavent Riyasat Jo.Site.jpgMoghak.jpgMohafezan Ab. Site.jpgMoshiran Kariz.jpgNSQ-LOGO.pngPUMPIRAN-fa logo.jpgPajoheshkadeh Asfahan.JPGParsKeshtiPoolad.jpgParto Tadbir Pars-Farsi.jpgPashmeh Sarbareh.Site.jpgPeiab Hengam.Site.jpgPendar Logo - High Res.pngPetro tamin.Z.site.jpgPishgam Tajhiz Sahand.Site.jpgPorsa Payesh.Site.jpgRayka Sanat.Site.jpgRonass Logo.jpgRoyal BakhtarKish.jpegSadaf Sefid Busher.Site.pngSafa.Site.pngSafrozmond.Site.jpgSahand kish.jpgSahel omid iranian.site.jpgSanat Daryee qeshm.JPGSanat Jahan Jonoub.Site.jpgSaveh.Site.jpgSeavan Darya.Site.jpgSokan Imen Jeron- Jadid.jpgTabkh Shamim.Site.jpgTakran Kavoush .jpgTarhe Spadana.Site.jpgTitan Sanat.Site.jpgZomorod Fam.JPGarm-Borna Godaz.jpgarm-fanavizheh2.jpgarm-moshiran.jpgfarab.site.jpggita asa.jpgioec-farsi.jpgkian kara parsa.sitejpg.jpgkpi 1.jpgomega kish logo-01.jpgsanati va khadamat mohandesi.JPGtavana zob logo.Site.jpg

لیست اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

ساحل امید ایرانیـان
پیشگام تجهیـز سهنـد ایراتک کیش
توانا ذوب صنعتی کویر پارس دریا سریع گلف اجنسی
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایـران گـامـاراد  بسپار سازه بندر 
کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی ماروس ترابر گروه مهندسین مشاور ایتسن  فراسازان هنداسه
پی آب هنگام پارس کشتی پولاد  کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیش
پژوهشکده سامانه های دریایی (دانشگاه صنعتی شیراز) 
پرتو تدبیر پارس  پاسارگاد بندر گناوه

گروه توسعه فناوری های دریایی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

پایانه ها و مخازن پتروشیمی مهندسی و بازرسی فنی فکور سنجش پاسارگاد 
بندرسازان گناوه گروه 922  کیش اسپـارک تکران کاوش 
آبساران توسعه فرآیند صنعتی پندار  کاوش نیروی پاسارگاد
تولیدی و شیمیایی روناس  تولید پوشش لوله ماهشهر  مشیران
فـاراب رایکا صنعت خـاورمیـانه دریا تأمین تجهیـز
خدمات فراساحل کیان سهند کیش  خدمات فراساحل لیان  خدمات کشتیرانی امواج دریا 
خزر آموز بندر - مرکز آموزش علوم دریایی و بندری   مهندسی سیوان دریا قشم تیتان صنعت کیا
آراد پترو نارون آزمون صنعت آروین پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دریایی آذرپاد قشم  دریایی صنعت جهان قشم  دل آران روز شیمی تک
تعاونی تولیدی دانش بنیان جهان صنعت جنوب  ریخته گری برناگداز  زمرد فام پرشین 
ساختمانی مغک  مهندسی بازرگانی فراطرح کوشان اسپادانا  پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا اصفهان
مشاوره تجهیز آریا (متـا)  سکان ایمن جرون(سیجکو) مهندسین مشاور آب نیرو
مشاورین صنعت خدمات ارژوان بازرسی مهندسی و صنعتی ایران نفت سازه قشم
دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر گروه آریا پلاست ماشین مهندسی و مدیریت صف رزموند
دریا نقشه پتـرو تأمیـن زاگـرس ایـران گروپ اوف سورویورز (آی جـی اس)
گیتی آسا صنایع پمپیران  آرمانیک صنعت
مهندسی سگال صنعت آویژه کیان کارا پارسا  پشم سربـاره آسیـا
صنعتی و خدمات مهندسی ایران  عمرانی مشیران کاریز  مهندسی و بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد
خدمات مهندسی و دریایی برهان دریا کیش مهندسی فرازین ارتبـاط بنیـان  محافظان بهبـود آب
فن آوران فراساحلی امگا کیش  بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف جهان عایق پـارس فنی مهندسی فن آویژه 
گروه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف مؤسسه بیمه متقابل کیش  صنعتی و تجهیزاتی طبخ شمیم
تولیدی صدف سفیـد بوشهـر
فروغ صنعت دریا مهندسی ستـراک طـرح اسپـادانا
کارخانجات نورد و پروفیل ساوه کارخانجات نورد- لوله و پروفیل صفـا مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
     
     
   

 

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی