اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

ARVANDAN.-Site.CO.jpgAb Niru.jpgAmir Kabir.jpgAmvaj Darya.jpgArm makhazen Petroshimi.Site.jpgArm.-R.Asia.Site.jpgArm.-Sazman-Sanayeh-Daryaee.Site.pngArm.Absaran.Site.jpgArmanik sanat.saite.jpgArya pellast.jpgAzarpad qeshm.jpgBaspar Sazeh .1.jpgBazrasi va mohandesi.sait.jpgDaneshga.-Khorramshar.Site.jpgDaneshghah Shirf.jpgDarya Naghsheh.Site.jpgFarsazan hendaseh.Site.pngGamarad.Site.jpgGostar Spad.Site.jpgIGS Logo.Site.pngIratec.Saite.jpgItcenLogo.jpgKAMALSANAT-Site.01jpg.jpgKhazar Amoz.jpgKish Spark.Site.jpgLOGO DARYA TAMIN. SITE-1.jpgLiybid.Site.jpgLogo.Matin-Iman-pouya.Site.jpgMPPC-Mahshahr.jpgMakin-Darya-geshm.Site.pngMarkaz Tahavol.Site.jpgMoshiran Kariz.jpgOgyanous-Rabin.Site.jpgPUMPIRAN-fa logo.jpgParsKeshtiPoolad.jpgParto Tadbir Pars-Farsi.jpgPeiab Hengam.Site.jpgPendar Logo - High Res.pngPetro tamin.Z.site.jpgPorsa Payesh.Site.jpgPouyesh-Pajohan-sanat.Site.jpgRayka Sanat.Site.jpgRonass Logo.jpgRoyal BakhtarKish.jpegSadaf Sefid Busher.Site.pngSafa.Site.pngSahand kish.jpgSahel omid iranian.site.jpgSanat Daryee qeshm.JPGSandogh.site.jpgSarsabseh.Bandar.Site.jpgSaveh.Site.jpgSeavan Darya.Site.jpgSokan Imen Jeron- Jadid.jpgTakran Kavoush .jpgTitan Sanat.Site.jpgZomorod Fam.JPGarm-fanavizheh2.jpgarm-moshiran.jpgfarab.site.jpgkian kara parsa.sitejpg.jpglogo.Bamdad-kish.01.pngomega kish logo-01.jpgsanati va khadamat mohandesi.JPG

لیست اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

ساحل امید ایرانیـان
ساراول ایراتک کیش
صنعتی و خدمات مهندسی ایران  پارس دریا سریع لایبیـد
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گـامـاراد  بسپار سازه بندر 
کشتی سـازی ارونـدان گروه مهندسین مشاور ایتسن  فراسازان هنداسه
پی آب هنگام پارس کشتی پولاد  کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیش
پژوهشکده سامانه های دریایی (دانشگاه صنعتی شیراز) 
پرتو تدبیر پارس   صندوق توسعه صنایع دریایی

مرکز پژوهشی مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف

پایانه ها و مخازن پتروشیمی شرکت رده بندی آسیا کیش
تولیدی و شیمیایی روناس  کیش اسپـارک تکران کاوش 
آبساران توسعه فرآیند صنعتی پندار   سـازمان صنـایع دریایـی
مهندسین مشاور تهران برکلی تولید پوشش لوله ماهشهر  مشیران
فـاراب رایکا صنعت خـاورمیـانه دریا تأمین تجهیـز
خدمات فراساحل کیان سهند کیش  فنی مهندسی فن آویژه  خدمات کشتیرانی امواج دریا 
خزر آموز بندر - مرکز آموزش علوم دریایی و بندری   مهندسی سیوان دریا قشم تیتان صنعت کیا
تولیدی صدف سفید بوشهر گـروه پتـرو بامداد کیش  مکین دریـا قشم
دریایی آذرپاد قشم  دریایی صنعت جهان قشم  سکان ایمن جرون(سیجکو)
گـروه صنایع شهیـد همتـی بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش زمرد فام پرشین 
طراحـی مهنـدسی کمال صنعت اندیشه مهندسی و بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت
متین ایمن پـویـا گستـر گروه آریا پلاست ماشین مهندسین مشاور آب نیرو
مشاورین صنعت خدمات ارژوان بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  لاله های سرسبـز بنـدر
دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر صنایع پمپیران
فناوری اقیانوس رابیـن
دریا نقشه پتـرو تأمیـن زاگـرس ایـران گروپ اوف سورویورز (آی جـی اس)
دانشکده مهندسی دریا-دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهـر کیان کارای پارسا 
آرمانیک صنعت
گروه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف  
عمرانی مشیران کاریز    فن آوران فراساحلی امگا کیش 
کارخانجات نورد - لوله و پروفیل صفـا کارخانجات نورد و پروفیل ساوه
 
   
   
   
   
   
     
     
   

 

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی