انجمن مهندسی دریایی ایران

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

در صورت لزوم، فرم زیر را تکمیل کرده و درخواست خود را ارسال نمایید.

با تشکر

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت

شماره کارت انجمن: 5859831048762032 به نام جناب آقای حسن رضا صفری