تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان آزادی، میدان استاد معین، خیابان بیست و یک متری جی، کوچه یکم، پلاک 4، واحد 2

کد پستی: 1341765713

صندوق پستی: 874-13445

تلفن: 09122185113

واتساپ :09220086734

نمابر: 44261045

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی