در حال حاضر انجمن بنابر رسالت علمي و تخصصي خود فعاليتهاي گوناگوني در جهت رشد و گسترش صنايع دريايي كشور انجام مي‌دهد. همچنين انجمن درحد امكانات خود خدمات ذيل را به اعضاي حقيقي ارائه مي‌نمايد :

1- دعوت از اعضاء حقيقي جهت شركت درهمايش‌ها و سمينارهاي علمي و تخصصي

2- چاپ و ارسال نشريه مهندسي دريا

3- تهيه اخبار مربوط به صنايع دريايي و ارسال آن براي اعضاي حقيقي از طریق پایگاه خبری تحلیلی www.marinenews.org

4- ارائه اطلاعات علمي به اعضاء حقيقي

5- ارسال سالنامه جديد هر سال به اعضاء حقيقي

6- نظرخواهي از اعضاء حقيقي و انعكاس پيشنهادات آنها در فعاليتهاي انجمن و مسائل مرتبط با صنايع دريايی

7- ارائه تخفیف های ویژه برای اعضای حقیقی جهت حضور در همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی

اميد است كه با ياري خداوند متعال و همراهي مراكز و متخصصان صنايع دريايي بتوانيم درجهت شكوفايي و گسترش اين صنعت استراتژيك در ميهن اسلاميمان گامهاي مؤثرتري برداريم.

جهت عضويت اعضاء جديد مراحل ذيل انجام مي‌گيرد:

1- تكميل و ارسال فرم تقاضاي عضويت حقيقي توسط متقاضي ( تكميل نمودن فرم بصورت کاغذی و ارسال آن به آدرس انجمن يا تكميل فرم الكترونيكي انجمن در وب سايت)

ورود به بخش تکمیل فرم ثبت نام

2- بررسي و تعيين عضويت طبق فرم ارسالي و باتوجه به مدرك تحصيلي و سابقه كار دريايي توسط كميته عضويت (طبق مصوبه مجمع عمومي انجمن مورخ 1378/4/30– شرايط جديد عضويت)

3- ارسال نامه جهت دريافت مدارك عضويت و تكميل پرونده توسط دبيرخانه

4- تشكيل پرونده و صدور كارت عضويت و ارسال آن

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی