انجمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به نیازهای علمی و صنعتی كشور تشكیل گردید. هیئت مؤسس جلسات اولیه‌ای را برگزار و در تاریخ 19/5/1377، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری اجازه فعالیت رسمی انجمن را صادر نمود. انجمن از كلیه علاقمندان برای عضویت در انجمن دعوت بعمل آورد و از آن تاریخ بصورت بسیار فعالی در صنایع دریایی كشور حضور یافت.

در حال حاضر انجمن بنابر رسالت علمی و تخصصی خود فعالیتهای گوناگونی در جهت رشد و گسترش صنایع دریایی كشور انجام می‌دهد. همچنین انجمن در حد امكانات خود خدمات ذیل را به اعضای حقوقی ارائه می‌نماید:

 1. پیگیری مسائل و امور مرتبط با صنایع دریایی در دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری
 2. برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی
 3. چاپ و ارسال نشریه خبری ـ تحلیلی مهندسی دریـا بصورت مستمر
 4. چاپ و ارسال نشـریه علمی ـ پـــژوهشی مهندسی دریــــا بصورت فـــارسی  (www.ijmt.ir)
 5. چاپ و ارسال نشـریه علمی ـ پـژوهشی مهندسی دریـا بصـورت انگلیسی در سطح  بین المللی (www.ijmt.ir)
 6. ارسـال اخبار مـرتبط با صنایع دریـایی از طریق آدرس الكترونیكی، گروه و کانال تلگرام بـرای اعضای حقیقی و حقوقی
 7. ارائه اطلاعات علمی به اعضای حقیقی و حقوقی
 8. معرفـی مـراكز عضـو در سـایت اینتـرنتی انجمـن به نشـانی (www.iraname.com)
 9. اطلاع رسانی سریع و منظم از فعالیت‌ها و رویدادهای دریـایی داخلی و بین‌المللی در پایگاه خبـری ـ  تحلیلی مـاریـن نیـوز بـه نشـانی (www.marinenews.org)
 10. ارائه و چاپ  اطلاعات شركت‌های عضو انجمن در سالنامه جدید هر سال
 11. دعوت از اعضاء حقوقی برای شركت در همایش سالانه انجمن و سمینارها و جلسات تخصصی صنایع دریایی
 12. دعـوت از اعضـای حقـوقی بـرای حضـور در جلسات  کمیته های تخصصی انجمن
 13. نظرخواهی از اعضای حقوقی و انعكاس پیشنهادات آنها در فعالیتهای انجمن و مسائل مرتبط با صنایع دریایی
 14. ارائه تخفیف‌های ویژه برای اعضای حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات (چاپ آگهی در نشریه، حضـور در همـایش ها، سمینـارها و نمایشگـاه‌ها)
 15. تـدویـن و انتشـار کتـاب معـرفی شـرکت هـای عضـو حقـوقی انجمـن (کتـاب سـال صنایع دریایی ایران)
 16. ارزیابی تخصصی و رتبه بندی شـرکت ها و مـؤسسات دریـایی عضو انجمن
 17. هماهنگی جهت حضور صنایع دریایی کشور در نمایشگاه های بین الملل
 18. معرفی تجهیزات ساخت داخل شرکت های عضو در کتاب های اطلس و سایت imarine

در حال حاضر انجمن دارای بیش از 170 عضو حقوقی از شركتها و مؤسسات دریایی می‌باشد و نیز اعضاء جدید می توانند از طریق آدرس زیر  اقدام فرمایند.

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران

 بعد از ارسال مدارك فوق موضوع عضویت شركت جدید در كمیته عضویت بررسی و بعد از تأئید و تعیین مبلغ عضویت سالانه فرم مخصوص اطلاعات شركت جهت تكمیل شدن پرونده عضویت همراه با نامه شماره حساب جاری انجمن ارسال می‌گردد.

امید است كه با یاری خداوند متعال و همراهی مراكز و متخصصان صنایع دریایی بتوانیم درجهت شكوفایی و گسترش این صنعت استراتژیك در میهن اسلامیمان گامهای مؤثرتری برداریم.

 

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی