اعضای هیئت مدیره و بازرس

1433

دکتر مهدی عجمی

(رئیس هیئت مدیره)

1283 

دکتر همایون یوسفی

(عضو هیئت مدیره)

1375

دکتر محمد دقیق

(عضو هیئت مدیره)

 

1482

دکتر سجاد حاجی زاده

(عضو هیئت مدیره)

1452

دکتر پدرام عدالت

(عضو هیئت مدیره)

1503

دکتر محمد مونسان

(عضو هیئت مدیره)

             

1424

مهندس پیمان مسعودزاده

(بازرس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی