کمیته خودکفائی تأمین تجهیزات از چند سال قبل فعالیت خود را آغاز و در سال 1387 به جهت ساماندهی بهتر و پیگیری مشکلات و مسایل اعضاء خود به چهار کارگروه بشرح ذیل:

-        کارگروه مشاوره و خدمات فنی مهندسی صنایع دریایی       

-        کارگروه ساخت و تأمین تجهیزات و مواد صنایع دریایی

-        کارگروه پیمانکاران صنایع دریایی

-        کارگروه رتبه بندی و نظام مهندسی صنایع دریایی تقسیم گردید.

این کمیته با برگزاری جلسات متعدد در نظر دارد مسائل و مشکلات این بخش از صنایع دریایی را در چهار گروه مشخص، بررسی و تا حد امکان جهت حل آنها تلاش نماید.

 

اهـداف:

تشکیل بانک اطلاعاتی شرکتهای تأمین کنندگان مواد، تجهیزات و خدمات فنی مهندسی مرتبط با صنایع دریایی

ارزیابی، طبقه بندی و رتبه بندی شرکتهای مرتبط بر اساس تواناییهای موجود و ارائه طرح ارتقاء درجه

ایجاد تعامل و ارتباط بین بخشهای مختلف صنایع دریایی علی الخصوص تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

تعامل و ارتباط با سازمانها و نهادهای درگیر در رابطه با اجرایی نمودن قانون حداکثر استفاده از توان داخل

پیگیری مشکلات و مسائل اعضاء و انعکاس آن به سازمانها و نهادهای اجرائی و تصمیم گیر

 

محورهای کاری:

پیگیری به جد طرح طبقه بندی و رتبه بندی شرکتها طی جلسات متعدد که همواره یکی از دغدغههاي مهم جامعه دریایی کشور بوده است.

ثبت اطلاعات تأمین کنندگان تجهیزات، مواد و خدمات فنی مهندسی در صنایع دریایی

همکاری با کارگروههاي دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و برگزاری جلسات مختلف با دبیرخانه مربوطه

مشاوره به وزارت صنایع و معادن و سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص معرفی شرکتهای مشاورهای و استفاده از توانمندیهای آنان در پروژههاي در دست انجام

تعیین مؤسسه رده بندی ایرانیان به عنوان مسئول و مشاور طرح طبقه بندی شرکتها

ارائه "راهکار ایجاد و تثبیت جایگاه شرکتهای صنایع دریایی در صنعت کشور"

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت