کسب عنوان "انجمن برتر" در سال 1394

کسب عنوان "انجمن علمی برتر گروه فنی و مهندسی" در سال 1393

کسب عنوان "انجمن برتر" در سال 1392

ارتقا رتبه انجمن در سال 1391 کسب عنوان "انجمن برتر" در سال 1390 کسب رتبه ممتاز در سال 1389

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت