تکمیل مدارک ذیل جهت عضویت در انجمن مهندسی دریایی ایران به صورت حقوقی ضروری است. لازم به ذکر است کلیه مدارک ذیل باید به آدرس انجمن ارسال گردد.

1- اصل فرم عضویت تکمیل شده با مهر و امضا

دانلود فرم عضویت

2- اصل منشور اخلاقی ( تمامی صفحات باید مهر و امضا شوند)

دانلود منشور اخلاقی

3- رزومه شرکت

4- رزومه مدیرعامل (شامل مشخصات فردی، مدارک تحصیلی و سوابق کاری)

5- کپی آگهی تأسیس منتشر شده در روزنامه رسمی

6- کپی آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمی

 7- اصل نامه درخواست عضویت به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

بعد از ارسال مدارك فوق موضوع عضويت شركت جديد در كميته عضويت بررسي و بعد از تأیيد و تعيين مبلغ عضويت سالانه فرم مخصوص اطلاعات شركت جهت تكميل شدن پرونده عضويت همراه با نامه شماره حساب جاري انجمن ارسال مي‌گردد.

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی