اهـداف:

شناسایی و بررسی مشکلات موجود در صنایع فراساحل و تلاش در جهت حل آنها

ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر بین شرکتهای فعال در زمینه صنایع ساحلی و فراساحلی

گسترش هر چه بیشتر ارتباط بین شرکتهای فعال در صنایع فراساحلی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها

 

محورهای کاری:

تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن جهت انجام پروژههاي دریایی- اولویت بندی فهرست فعالیتهایی که شرکتهای ایرانی  میتوانند از عهده آن برآیند.

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع متخصصین و اطلاع رسانی دقیق به منظور استفاده مناسب از فارغ التحصیلان مرتبط با صنعت مهندسی ساحلی و فراساحلی

تقویت کمیته به گونهای که اين کمیته مرجع و مأمن مورد پذیرش کارفرمایان در زمینه مسائل فنی ساحلی و فراساحلی قرار گيرد.

تعییین سرفصلهای تحقیقاتی در زمینه مهندسی ساحلی و فراساحلی توسط این کمیته و اعلام آنها به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه

توجه به تربیت و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت

تهیه مطالب و مقالات تخصصی در زمینه صنایع ساحلی و فراساحلی برای اعضاء

(جهت چاپ در فصل نامه و نشریه مهندسی دریا انجمن)

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت