کمیته کشتی سازی با توجه به بحث ساخت و تعمیر شناور و مشکلات عدیده ای که این بخش گریبانگیر آن می باشد از چند سال قبل فعالیت خود را با حضور فعال نمایندگان بخشهاي دولتی و خصوصی عضو انجمن بصورت مستمر و با برگزاری جلسات منظم بصورت ماهیانه آغاز نموده است. این کمیته با حضور فعالان و متخصصان در نظر دارد با طرح مسائل و مشکلات این بخش از صنایع دریایی و ارائه راهکارهای منطقی و کارشناسانه به مراکز اجرائی و سیاستگذاری گامی مؤثر در جهت رفع این مشکلات و توسعه صنعت کشتی سازی بعنوان یک صنعت مهم بردارد.

اهـداف:      

اطلاع رسانی در خصوص فرصتهای موجود برای بهره برداری اعضاء (نحوه بهره برداری از منابع استانی، صندوق ذخیره ارزی، طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی، تکمیل زنجیره تأمین و....)

پیگیری مؤثرتر موارد کلان صنعت من جمله تسریع در اجرائی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

ایجاد جایگاهی که بتواند مطالبات صنفی این بخش از صنعت دریایی را به نحو مطلوب پاسخگو باشد.

ایجاد هم افزائی و تعامل بیشتر برای انجام کارهای بزرگتر بین تمامی شرکتهای فعال در این بخش اعم از خصوصی، دولتی و دفاعی

تبیین نیازمندیها بصورت یکپارچه با تولیدکنندگان مواد، قطعات و سرویس دهندگان خدمات با جذابیت بیشتر

ایجاد تعامل سه جانبه بین متقاضیان، سازندگان و دستگاههای مسئول در امور ساخت و تعمیر شناورها

محورهای کاری:

دادن اطلاعات به اعضاء کمیته در خصوص مسائل روز کشتی سازی

کارشناسی مشکلات صنایع دریایی و ارائه راهکارهای حل به مراجع ذیربط

پیگیری مجدانه مشکلات طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر ودریانوردی طی جلسات متعدد از مراکز اجرائی و بانکهای عامل

رایزنی و پیگیری مشکلات کشتی سازان بویژه در بخش شناورهای نیمه تمام طرح وجوه اداره شده از مجلس شورای اسلامی و ارائه راهکار اجرائی آن

حضور رئیس کمیته کشتی سازی در جلسات کارشناسی کارگروه تولید و ساخت شناور دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی

برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد دولتی و پیگیری موضوعات مبتلا به کشتی سازان و پیگیر مطالبات صنفی و بعضاً برگزاری جلسات با حضور اعضاء کمیته

تشکیل جلسه با مدیران ارشد شرکتهای کشتی سازی برای بررسی و طرح موضوعات و مسائل این صنعت

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت