کتاب اطلس تجهیزات دریایی ایران سال 1395 منتشر شد.

علاقمندان می توانند این کتاب را از آدرس زیر دانلود نمایند.

دانلود کتاب اطلس تجهیزات دریایی ایران

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی