فرم نظرسنجی اعضا حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیت های انجمن علمی مهندسی دریایی ایران

پاسخگوي ارجمند، این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن فوق الذكرمی پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه فرموده و از ميان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه ای را که به دیدگاه شما نزدیکتر است، انتخاب كنيد. بدیهی است، پاسخ های شما انجمن را در برنامه‌ريزي براي دستیابی به نتایج بهینه یاری خواهد كرد. يادآور مي‌شود، تمام پاسخ‌ها محرمانه تلقی شده و پرسشنامه شما به همراه سایر پرسشنامه ها به صورت کلی بررسی می شود. از اینکه وقت خود را صرف پاسخگویی می‌كنيد سپاسگزاريم.
اطلاعات عمومی
سن:
ورودی نامعتبر

جنس
ورودی نامعتبر

وضعیت کاری و تحصیلی
ورودی نامعتبر

نوع عضویت شما در انجمن
ورودی نامعتبر

هدف شما از عضویت در انجمن چیست؟ (بیش از یک گزینه را می توانید انتخاب کنید)
ورودی نامعتبر

1- اطلاع رساني فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتي به اعضاء انجمن
ورودی نامعتبر

2- رضایت اعضا حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن
ورودی نامعتبر

3- مشارکت اعضا در تدوین برنامه استراتژیک و سند راهبردی انجمن
ورودی نامعتبر

4- مشارکت اعضا در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی
ورودی نامعتبر

5- همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)
ورودی نامعتبر

6- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا
ورودی نامعتبر

7- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هیئت مدیره به اعضا
ورودی نامعتبر

8- همکاری و مشارکت اعضا با کمیته های علمی و تخصص ملی - بین المللی انجمن
ورودی نامعتبر

9- مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تأثیر محتوای نشریات انجمن
ورودی نامعتبر

10- مشارکت اعضا در برگزاری مسابقات علمی ملی - بین المللی انجمن
ورودی نامعتبر

11 - میزان مشارکت اعضا در پروژه های واژه گزینی انجمن
ورودی نامعتبر

12- حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی
ورودی نامعتبر

13- مشارکت و همکاری اعضا در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن
ورودی نامعتبر

14- مشارکت و همکاری اعضا در تدوین شاخص های مرجعیت علمی در انجمن
ورودی نامعتبر

15- اطلاع رسانی جهت حضور اعضا در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی در حوزه علم و فناوری که توسط انجمن برگزار می گردد
ورودی نامعتبر

16- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضا به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات، مجلات و ... توسط دبیرخانه انجمن
ورودی نامعتبر

17- حضور و مشارکت اعضا در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی انجمن
ورودی نامعتبر

18- حضور و مشارکت اعضا در اجرایی شدن پروژه ها و تحقیقات (پژوهشی، مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن)
ورودی نامعتبر

19-حضور و مشارکت اعضا در برگزاری و یا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگان ها و نهادهای سیاستگزار مانند (قطب های علمی - دانشگاه ها - سازمان استاندارد و ...)
ورودی نامعتبر

20- مشارکت و حضور اعضا در پروژه های بین المللی انجمن
ورودی نامعتبر

21- میزان رضایت اعضا حقیقی و حقوقی از عملکرد هیئت مدیره و بازرسین انجمن
ورودی نامعتبر

نام شرکت یا نام فرد تکمیل کننده در صورت تمایل
ورودی نامعتبر

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی