با انتخاب گزینه های منو سمت راست می توانید به مکاتبات انجمن

 و دیگر نامه های واصل شده به دبیرخانه انجمن دسترسی پیدا کنید.

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت