با انتخاب گزینه های منو سمت راست می توانید به مکاتبات انجمن

 و دیگر نامه های واصل شده به دبیرخانه انجمن دسترسی پیدا کنید.

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی