در حال حاضر انجمن بنابر رسالت علمي و تخصصي خود فعاليتهاي گوناگوني در جهت رشد و گسترش صنايع دريايي كشور انجام مي‌دهد. همچنين انجمن درحد امكانات خود خدمات ذيل را به اعضاي حقيقي ارائه مي‌نمايد :

1ـ دعوت از اعضاء حقيقي جهت شركت درهمايش‌ها و سمينارهاي علمي و تخصصي

2ـ چاپ و ارسال نشريه مهندسي دريا (ماهنامه) بصورت مستمر

3ـ تهيه اخبار مربوط به صنايع دريايي و ارسال آن براي اعضاي حقيقي از طریق پایگاه خبری تحلیلی www.marinenews.ir

4ـ ارائه اطلاعات علمي به اعضاء حقيقي

5ـ ارسال سالنامه جديد هر سال به اعضاء حقيقي

6ـ نظرخواهي از اعضاء حقيقي و انعكاس پيشنهادات آنها در فعاليتهاي انجمن و مسائل مرتبط با صنايع دريايي

در حال حاضر انجمن داراي 120عضوارشد،52 عضو،112 عضو وابسته، 323 عضو دانشجويي و سه عضو افتخاريمي‌باشد.

اميد است كه با ياري خداوند متعال و همراهي مراكز و متخصصان صنايع دريايي بتوانيم درجهت شكوفايي و گسترش اين صنعت استراتژيك در ميهن اسلاميمان گامهاي مؤثرتري برداريم.

جهت عضويت اعضاء جديد مراحل ذيل انجام مي‌گيرد:

تكميل و ارسال فرم تقاضاي عضويت حقيقي توسط متقاضي (تكميل نمودن فرم بصورت کاغذی و ارسال آن به آدرس انجمن يا تكميل فرم الكترونيكي انجمن در وب سايت)

ورود به بخش تکمیل فرم ثبت نام

2ـ بررسي و تعيين عضويت طبق فرم ارسالي و باتوجه به مدرك تحصيلي و سابقه كار دريايي توسط كميته عضويت (طبق مصوبه مجمع عمومي انجمن مورخ 30/4/1378 شرايط جديد عضويت)

3ـ ارسال نامه جهت دريافت مدارك عضويت و تكميل پرونده توسط دبيرخانه

4ـ تشكيل پرونده و صدور كارت عضويت و ارسال آن

 

5- پس از تكميل مدارك و ارسال فرم عضويت، با دبيرخانه انجمن (مهدی فلاحتی آذر) تماس حاصل نماييد.

اطلاعات انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت

شماره کارت انجمن: 5859831048762032 به نام جناب آقای حسن رضا صفری