متقاضیان همچنین می توانند فرم را از لینک زیر دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس انجمن ارسال نمایند.

 دانلود فرم ثبت نام

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام لاتین(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی لاتین(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
این کد ملی قبلاً ثبت شده است

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

محل تولد(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

محل کار
ورودی نامعتبر

نشانی دقیق پستی منزل(*)
ورودی نامعتبر

نشانی دقیق پستی محل کار
ورودی نامعتبر

تابعیت(*)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار
ورودی نامعتبر

دورنگار
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

 
لطفاً مقاطعی که گذرانده و یا حین تحصیل در آن هستید را انتخاب نمایید.
مدارک تحصیلی (*)
حداقل یکی از موارد باید انتخاب شود

لطفاً دقت فرمایید که اطلاعات مقاطع ماقبل از مقطعی که انتخاب کرده اید را نیز باید تکمیل فرمایید. در غیر این صورت به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد
رشته تحصیلی مقطع کارشناسی(*)
ورودی نامعتبر

نام مؤسسه آموزشی مقطع کارشناسی(*)
ورودی نامعتبر

(مورد تأیید وزارت علوم باشد)

کشور محل تحصیل مقطع کارشناسی(*)
ورودی نامعتبر

شهر محل تحصیل مقطع کارشناسی(*)
ورودی نامعتبر

دانشجوی مقطع کارشناسی (*)
ورودی نامعتبر

زمان اخذ مدرک(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد(*)
ورودی نامعتبر

نام مؤسسه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد(*)
ورودی نامعتبر

(مورد تأیید وزارت علوم باشد)

کشور محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد(*)
ورودی نامعتبر

شهر محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد(*)
ورودی نامعتبر

دانشجوی کارشناسی ارشد(*)
ورودی نامعتبر

زمان اخذ مدرک(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی مقطع دکتری(*)
ورودی نامعتبر

نام مؤسسه آموزشی مقطع دکتری(*)
ورودی نامعتبر

(مورد تأیید وزارت علوم باشد)

کشور محل تحصیل مقطع دکتری(*)
ورودی نامعتبر

شهر محل تحصیل مقطع دکتری(*)
ورودی نامعتبر

دانشجوی مقطع دکتری(*)
ورودی نامعتبر

زمان اخذ مدرک(*)
ورودی نامعتبر

 
لطفاً توجه داشته باشید که چنانچه دانشجو هستید و سوابق کاری ندارید، باید همان دوران تحضیل را به عنوان سابقه کار ذکر نمایید.
از تاریخ
ورودی نامعتبر

تا تاریخ
ورودی نامعتبر

نام مؤسسه
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

شهر محل کار
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

از تاریخ
ورودی نامعتبر

تا تاریخ
ورودی نامعتبر

نام مؤسسه
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

شهر محل کار
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

از تاریخ
ورودی نامعتبر

تا تاریخ
ورودی نامعتبر

محل کار
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

شهر محل کار
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

از تاریخ
ورودی نامعتبر

تا تاریخ
ورودی نامعتبر

نام مؤسسه
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

شهر محل کار
ورودی نامعتبر

ارسال رزومه(اختیاری)
ورودی نامعتبر

اطلاعات انجمن

تهران - خیابان آزادی - میدان استاد معین - خیابان بیست و یک متری جی - کوچه یکم - پلاک 4 - واحد 2

تلفن:7-44273495-021

شماره حساب انجمن: 33326289 نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی